fbpx

Evaporative cooling system เป็นทั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศในหนึ่งเดียว

Evaporative cooling system เป็นทั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศในหนึ่งเดียว

Evaporative cooling system ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

Evaporative cooling system เป็นระบบที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ 100% และไม่มีละอองน้ำปะปน จึง มี ความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเชื่อมต่อ กับ ท่อส่งลม ได้ จึง สามารถควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นในพื้นที่ที่ต้องการได้ดี

Evaporative cooling system เป็นทั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศในหนึ่งเดียว

Evaporative cooling system เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFC จึง ไม่สร้างภาวะ เรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศ ที่ เป็น สาเหตุ ของ ภาวะโลกร้อน ที่สำคัญ Evaporative cooling system เป็น ระบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)

Evaporative cooling system อาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อ มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมกับการออกแบบการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย

จุดเด่นของ Evaporative cooling system คือ มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิเมื่ออากาศภายนอกร้อนและมีความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุด ตั้งแต่เวลา 11:00 น -15:00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ Evap จะสามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา (ที่อุณหภูมิภายนอก 35 องศา , ความชื้นสัมพัทธ์ 40-60% RH Evaporative cooling system มีต้นทุนในการติดตั้งไม่เกิน 30% และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5-10% ของระบบปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์

การลดความร้อน โดยใช้หลักการ ระบายอากาศ และ นำไอน้ำ เข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิ อย่างได้ผล และเป็นธรรมชาติ อย่างดีที่สุด เพราะ จะทำให้ บรรยายกาาศ คงความเป็นธรรมชาติ ทำให้ อากาศ ที่เข้ามา หมุนเวียนเป็น อากาศ ที่ถ่ายเท และ สะอาด ไม่สร้างปัญหามลพิษ ใช้พลังงานไฟฟ้า น้อยมาก เมื่อ เทียบกับเครื่อง ปรับอากาศ