แก้ไขปัญหาอากาศร้อน

ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความเย็นช่วยลดภาระ

และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งาน

ประหยัดพลังงาน

เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดไฟกว่าหลอดไฟปกติมากถึง 10 เท่า

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้นำด้านนวัตกรรมโอโซน เทคโนโลยีระบบผลิตโอโซนคุณภาพสูง

มีคุณสมบัติใการทำลายเชื้อโรค กำจัดสี

กำจัดกลิ่น ลดหรือสลายมลพิษได้

กลุ่มสินค้าทดแทน

เป็นกลุ่มสินค้าที่เกิดจากพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทใหม่ ๆ

ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แก้ไขปัญหาอากาศร้อน

ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความเย็นช่วยลดภาระ

และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งาน

ประหยัดพลังงาน

เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดไฟกว่าหลอดไฟปกติมากถึง 10 เท่า

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้นำด้านนวัตกรรมโอโซน เทคโนโลยีระบบผลิตโอโซนคุณภาพสูง

มีคุณสมบัติใการทำลายเชื้อโรค กำจัดสี

กำจัดกลิ่น ลดหรือสลายมลพิษได้

กลุ่มสินค้าทดแทน

เป็นกลุ่มสินค้าที่เกิดจากพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทใหม่ ๆ

ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหาอากาศร้อน

ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความเย็นช่วยลดภาระ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งาน

ประหยัดพลังงาน

เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่าหลอดไฟปกติมากถึง 10 เท่า

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้นำด้านนวัตกรรมโอโซน เทคโนโลยีระบบผลิตโอโซนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติใการทำลายเชื้อโรค กำจัดสี กำจัดกลิ่น ลดหรือสลายมลพิษได้

กลุ่มสินค้าทดแทน

เป็นกลุ่มสินค้าที่เกิดจากพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

พัดลมไอน้ำแรงดันสูง

พัดลมไอน้ำเป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูง จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว

พัดลมไอเย็น

ระบบทำความเย็นแบบใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น อาศัยหลักการธรรมชาติโดยน้ำไหลผ่านตัวกลาง Cooling pad โดยดึงความร้อนจากอากาศรอบๆมาใช้ในการระเหย

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมที่ใช้สำหรับระบายอากาศให้พื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ช่วยหมุนเวียนอากาศ ให้มีการถ่ายเทตลอดเวลา

ปั๊มนํ้าแรงดันสูง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง แข็งแรง ทนทาน และประหยัดไฟ

ระบบบำบัดกลิ่น

Cold Plasma ส่งผลทำให้สมองได้รับการตื่นตัวอยู่ตลอด และลดอาการง่วงนอน  อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มพลังงานทางด้านจิตใจมากขึ้นอีกด้วย

โอโซนสำหรับสระว่ายน้ำ

ระบบโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ย่อยสลายอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในน้ำ และสามารถสลายพิษจากคลอรีนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โอโซนสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์

ก๊าซที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารพิษปนเปื้อนทุกชนิดทั้งในน้ำ และอากาศอย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่มีสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลอดไฟ LED

แสงของหลอดไฟ LED มีให้เลือกทั้ง สีแดง สีเขียว สีส้ม และ สีน้ำเงิน สามารถนำไปใช้งานได้หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น ไฟท้ายรถยนต์, ไฟจราจร,ป้ายโฆษณา, ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

อุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้ม

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มพลังงานความร้อนอุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้ม และสามารถช่วยให้ประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30% อีกด้วย

ห้องเย็น

ห้องที่มีการลดอุณหภูมิและควบคุมความชื้นที่เหมาะสมตามหลักการถนอมอาหารต่างๆ ให้อุณหภูมิสม่ำเสมอ สำหรับจัดเก็บรักษาสินค้า

ตู้กดน้ำเย็น 5 หัวก๊อก

โครงตู้ทำจากวัสดุพลาสติก ABS ผสม UV เพื่อป้องกันแสงแดดผิวมันเงาสวยงาม หมดปัญหาไฟรั่วไฟดูด เช็ดทำความสะอาดง่าย

พัดลมไอน้ำแรงดันสูง

พัดลมไอน้ำเป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูง จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว

พัดลมไอเย็น

ระบบทำความเย็นแบบใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น อาศัยหลักการธรรมชาติโดยน้ำไหลผ่านตัวกลาง Cooling pad โดยดึงความร้อนจากอากาศรอบๆมาใช้ในการระเหย

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมที่ใช้สำหรับระบายอากาศให้พื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ช่วยหมุนเวียนอากาศ ให้มีการถ่ายเทตลอดเวลา

ปั๊มนํ้าแรงดันสูง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง แข็งแรง ทนทาน และประหยัดไฟ

ระบบบำบัดกลิ่น

Cold Plasma ส่งผลทำให้สมองได้รับการตื่นตัวอยู่ตลอด และลดอาการง่วงนอน  อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มพลังงานทางด้านจิตใจมากขึ้นอีกด้วย

โอโซนสำหรับสระว่ายน้ำ

ระบบโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ย่อยสลายอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในน้ำ และสามารถสลายพิษจากคลอรีนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โอโซนสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์

ก๊าซที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารพิษปนเปื้อนทุกชนิดทั้งในน้ำ และอากาศอย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่มีสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลอดไฟ LED

แสงของหลอดไฟ LED มีให้เลือกทั้ง สีแดง สีเขียว สีส้ม และ สีน้ำเงิน สามารถนำไปใช้งานได้หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น ไฟท้ายรถยนต์, ไฟจราจร,ป้ายโฆษณา, ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

อุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้ม

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มพลังงานความร้อนอุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้ม และสามารถช่วยให้ประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30% อีกด้วย

ห้องเย็น

ห้องที่มีการลดอุณหภูมิและควบคุมความชื้นที่เหมาะสมตามหลักการถนอมอาหารต่างๆ ให้อุณหภูมิสม่ำเสมอ สำหรับจัดเก็บรักษาสินค้า

ตู้กดน้ำเย็น 5 หัวก๊อก

โครงตู้ทำจากวัสดุพลาสติก ABS ผสม UV เพื่อป้องกันแสงแดดผิวมันเงาสวยงาม หมดปัญหาไฟรั่วไฟดูด เช็ดทำความสะอาดง่าย

ลดโลกร้อน

รักษาสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

ลดค่าไฟเมื่อใช้ Ingreen

คุ้มค่าการลงทุน

บริการหลังการขาย

บริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

บริการหลังการขายบริการให้คำปรึกษา

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือนอกอาคาร

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

02-591-9848

02-591-9849

infor@ingreen.co.th

MAP

สมัครรับข่าวสารฟรี


พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, บำบัดน้ำเสียระบบโอโซน, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, สระน้ำระบบโอโซน, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, จำหน่ายตู้น้ำดื่ม, กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม, แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย, เปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร, โอโซนสำหรับ Cooling Tower, โอโซนสำหรับ Evaporative Condenser, กำจัดกลิ่นด้วยระบบ Cold plasma