fbpx

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มพลังงานความร้อนอุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้ม และสามารถช่วยให้ประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30% อีกด้วย

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส)

และเพิ่มพลังงานความร้อนอุปกรณ์สำหรับแก๊ซหุงต้มและ

สามารถช่วยให้ประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30% อีกด้วย


INGREEN
Gas Saver

คืออะไร

INGREEN
Gas Saver

ดีอย่างไร

INGREEN
Gas Saver

เหมาะกับใคร

คืออุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มพลังงานความร้อนผ่านระบบ ERS (Electrostatic Reduction System) : เทคโนโลยีที่ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างโมเลกุล ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการเสียดสีจากการไหลของเชื้อเพลิง และอากาศช่วยให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มค่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  อุปกรณ์ Gas saver นอกจากสามารถประหยัดแก๊สได้
15-30% แล้ว  ยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 • ใช้กับแก๊สหุงต้มในครัวเรือนโดยไม่ทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ใดๆ
 • ข่วยให้สามารถประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30%
 • ประหยัดเวลาในการทำอาหาร
 • เผาไหม้ได้หมดจดสามารถใช้แก๊สได้จนหมดถังไม่เหลือแก๊สคงค้างอยู่ในถัง
 • ลดปัญหาเขม่าติดก้นภาชนะ
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • โรงครัว

INGREEN
Gas Saver

คืออะไร

INGREEN
Gas Saver

ดีอย่างไร

INGREEN
Gas Saver

เหมาะกับใคร

คืออุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มพลังงานความร้อนผ่านระบบ ERS (Electrostatic Reduction System) : เทคโนโลยีที่ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างโมเลกุล ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการเสียดสีจากการไหลของเชื้อเพลิง และอากาศช่วยให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มค่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  อุปกรณ์ Gas saver นอกจากสามารถประหยัดแก๊สได้
15-30% แล้ว  ยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 • ใช้กับแก๊สหุงต้มในครัวเรือนโดยไม่ทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ใดๆ
 • ข่วยให้สามารถประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30%
 • ประหยัดเวลาในการทำอาหาร
 • เผาไหม้ได้หมดจดสามารถใช้แก๊สได้จนหมดถังไม่เหลือแก๊สคงค้างอยู่ในถัง
 • ลดปัญหาเขม่าติดก้นภาชนะ
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • โรงครัว

GAS SAVER ทำงานอย่างไร

เมื่อแก๊สไหลผ่านอุปกรณ์ Gas saver by HEAT โมเลกุลของแก๊สจะกระจายตัวเป็นอิสระต่อกันจากแก๊สที่เคยจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เนื่องจากการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการไหลของเชื้อเพลิงแก๊สภายในท่อสายยางก็จะทำให้แก๊สหลุดออกมาสัมผัสกับอากาศ(ออกซิเจน)ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นและมีค่าความร้อนเพิ่มมากขึ้น

GAS SAVER ดีอย่างไร

1.ใช้กับแก๊สหุงต้มในครัวเรือนโดยไม่ทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ใดๆ

2.ข่วยให้สามารถประหยัดแก๊สได้ถึง 20-30%

3.ประหยัดเวลาในการทำอาหารเพราะได้ปริมาณความร้อนที่สูงขึ้นโดยใช้แก๊สเท่าเดิม

4.เผาไหม้ได้หมดจดสามารถใช้แก๊สได้จนหมดถังไม่เหลือแก๊สคงค้างอยู่ในถังเมือเปรียบเทียบกับก่อนติดตั้ง

5.ลดปัญหาเขม่าติดก้นภาชนะ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อแก๊สใกล้หมดถัง

6.กลิ่นแก๊สที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะลดน้อยลงจึงเป็นการช่วยลดมลพิษทางด้านอากาศ

7.เปิดช่องอากาศเช้าได้มากขึ้น สำหรับเตาชนิดแรงดันสูง (เตาฟู่) โดยไม่ทำให้เปลวไฟลอย และได้รับความร้อนที่สูงขึ้น

8.ลดสัดส่วนการเปิดวาล์วแก๊สลงจากเดิมเนื่องจากได้ความร้อนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกรณี อุ่น ต้ม เคี่ยว น้ำซุป เช่น หม้อก๋วยเตี๋ยว

การประหยัดพลังงาน

พัฒนาวางแผนวางระบบ
เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและเพิ่มพลังงานความร้อน

คุณภาพของสินค้าและบริการ

เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุด
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

คำถามที่พบบ่อย

Gas Saver by Heat คืออะไร

คืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานแก๊สหุงต้มในครัวเรือน

ใช้เทคโนโลยีอะไร

ใช้เทคโนโลยีการลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ระหว่างโมเลกุลแก๊ส (Electrostatic Reduction System Technology (E.R.S.Technology)

หลักการทำงาน ยังไง

แก๊ส จะเดินทางมาตามสายแก๊ส ในรูปแบบของโมเลกุลเล็กๆ เมื่อโมเลกุล เกิดการเสียดสีในสายแก๊ส จะเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อน ทำให้สัมผัสกับออกซิเจนได้ไม่สมบูรณ์ ความร้อนที่ได้จะไม่เต็มที่ และมีไอพิษควันดำ ลอยในอากาศ

สามารถประหยัดแก๊สได้กี่ %

ผลการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ค่าความประหยัดอยู่ที่ 29.34%

มีอันตรายไหม

ไม่อันตราย เพราะได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ แล้วว่า Gas Saver by Heat ไม่มีการรั่วซึม และสามารถทนแรงอัดแรงดันของแก๊สได้มากถึง 300 psi (pound per square inches) ซึ่งสายแก๊สปกติ จะทำแรงอัด แรงดันได้เพียง 120 psi อุปกรณ์ Gas saver by Heat สามารถทนกว่าสายแก๊สปกติถึง 3 เท่า

มี มอก.ไหม

สินค้า Gas saver by Heat ไม่มีคู่เทียบ หรือไม่มีสินค้าเหมือนกันในท้องตลาด จึงไม่ต้องมี มอก. แต่ได้รับความคุ้มครองจาก สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) เรียบร้อยแล้ว

ทำไมวาง Gas Saver by Heat ที่พื้น ไม่ได้

เพราะจะทำให้เดินเหยียบ สะดุด โดดน้ำเวลาล้างครัว

Gas Saver by Heat โดนน้ำได้ไหม

โดนน้ำได้แบบไม่ซึมเข้าไปโดนแผ่นแร่ water resistant แต่เอาไปแช่ จุ่มน้ำไม่ได้ น้ำจะโดนแผ่นแร่ no water proof

ลูกค้าของเรา

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

อยากรู้จัก

ผลิตภัณฑ์ Ingreen มากขึ้น

ลดค่าไฟเมื่อใช้ Ingreen

คุ้มค่าการลงทุน

บริการหลังการขาย

บริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

บริการหลังการขายบริการให้คำปรึกษา

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือนอกอาคาร

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

02-591-9848

02-591-9849

infor@ingreen.co.th

MAP

สมัครรับข่าวสารฟรี


พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, บำบัดน้ำเสียระบบโอโซน, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, สระน้ำระบบโอโซน, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, จำหน่ายตู้น้ำดื่ม, กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม, แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย, เปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร, โอโซนสำหรับ Cooling Tower, โอโซนสำหรับ Evaporative Condenser, กำจัดกลิ่นด้วยระบบ Cold plasma