ก๊าซที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารพิษปนเปื้อนทุกชนิดทั้งนํ้าและอากาศ

ก๊าซที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น

เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารพิษปนเปื้อนทุกชนิดทั้งนํ้าและอากาศ


Ingreen ozone

คืออะไร

Ingreen ozone

ดีอย่างไร

Ingreen ozone

เหมาะกับใคร

อินกรีน ผู้นำด้านนวัตกรรมโอโซน เทคโนโลยีระบบผลิตโอโซนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติใการทำลายเชื้อโรค กำจัดสี กำจัดกลิ่น ลดหรือสลายมลพิษได้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวกลับไปเป็นออกซิเจนได้ และสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 • ประหยัดพลังงานโดยรวมของระบบ Chiller สูงสุดถีง 10 %
 • ลดการใช้สารเคมีในการบำรุงรักษา Cooling Tower ได้ถึง 100%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการแยงท่อกำจัดตะกรันได้ 100%
 • ลดปริมาณการใช้น้ำของระบบ Cooling Tower ลงได้ถึง 30%
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบปรับความกระด้าง (Softener) 100%
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ทำงานได้ราบรื่น
 • ปรหยัดกวลาในการบำรุงรักษา
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม
 • อาคารสูง
 • หน่วยงานสถาบัน
 • ธนาคาร

Ingreen ozone

คืออะไร

Ingreen ozone

ดีอย่างไร

Ingreen ozone

เหมาะกับใคร

อินกรีน ผู้นำด้านนวัตกรรมโอโซน เทคโนโลยีระบบผลิตโอโซนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติใการทำลายเชื้อโรค กำจัดสี กำจัดกลิ่น ลดหรือสลายมลพิษได้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวกลับไปเป็นออกซิเจนได้ และสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 • ประหยัดพลังงานโดยรวมของระบบ Chiller สูงสุดถีง 10 %
 • ลดการใช้สารเคมีในการบำรุงรักษา Cooling Tower ได้ถึง 100%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการแยงท่อกำจัดตะกรันได้ 100%
 • ลดปริมาณการใช้น้ำของระบบ Cooling Tower ลงได้ถึง 30%
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบปรับความกระด้าง (Softener) 100%
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ทำงานได้ราบรื่น
 • ปรหยัดกวลาในการบำรุงรักษา
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม
 • อาคารสูง
 • หน่วยงานสถาบัน
 • ธนาคาร

ระบบโอโซนสำหรับ Cooling Tower ทำงานอย่างไร

ระบบ Ingreen Ozone จะทำการดึงน้ำจากระบบ Cooling Tower ก่อนจ่ายเข้าไปยัง Condenser ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการผสมก๊าซโอโซนเข้ากับน้ำและส่งกลับไปรวมกับน้ำที่จะจ่ายเข้า Condenser อีกครั้งหนึ่ง “น้ำโอโซน” จะเข้าไปทำปฏิกริยากับตะกรันที่เกาะตัวอยู่ในเส้นท่อ Condenser ทำให้ตะกรันที่เกาะตัวอยู่สลายตัวและหลุดออกมา รวมทั้งป้องกันการเกิดตะกรันโดยการยับยั้งพันธะทางเคมีที่จะทำให้เกิดการก่อตัวของตะกรันไปด้วย ทำให้ระบบ Ingreen Ozone สามารถป้องกันและสลายตะกรันได้ในคราวเดียว นอกจากนั้นเมื่อ ” น้ำโอโซน” ออกจาก Condenser ไปยัง Cooling Tower ยังทำให้เชื้อจุลชีพ และแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเชื้อโรคถูกกำจัดไปด้วย เนื่องจาก Ingreen Ozone สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% จึงทำให้มั่นใจได้ว่า Cooling Tower จะไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคอีกต่อไปโดยเฉพาะเชื้อ Legionella ซึ่งเป็นเชื้อโรคอันตราย ตามประกาศของกรมอนามัย ที่ซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้จะพบได้ใน Cooling Tower เป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดนี้สามารถกล่าวได้ว่า ระบบ Ingreen Ozone สามารถทำหน้าที่ในการดูแลระบบ Cooling Tower และ Condenser ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ 100% อีกทั้งยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ Chiller และ Cooling Tower และยังสามารถช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมอีกด้วย

การประหยัดพลังงาน

พัฒนาวางแผนวางระบบ
เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

OZONE

ทำลายเชื้อโรค กำจัดสี กำจัดกลิ่น
ลดหรือสลายมลพิษได้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ

คุณภาพของสินค้าและบริการ

เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุด
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

คำถามที่พบบ่อย

ระบบ Ozone Cooling Tower ต้องมีการเติมสารเคมีหรือไม่

ไม่ต้อง เนื่องจาก Ozone ถูกผลิตจากการดึงอากาศรอบๆเครื่องมาผ่านสนามไฟฟ้า ให้ O2 หรือ ก๊าซอ๊อกซิเจน แตกตัวออกเปลี่ยนสภาพเป็น O3

ระบบ Ozone ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานเยอะหรือไม่

ไม่เยอะ เนื่องจากเมื่อเทียบค่าพลังงานที่ระบบ Ozone ใช้ กับผลประหยัดที่ได้นั้น ค่าพลังงานระบบ Ozone คิดเป็นเพียง 10% ของผลประหยัดที่ได้

ในการติดตั้งระบบ Ozone ต้องใช้พื้นที่เยอะหรือไม่

ไม่เยอะ เพราะพื้นที่ในการติดตั้งระบบโอโซน ใกล้เคียงกับพื้นที่วางระบบจ่ายสารเคมี หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2X1 เมตร เท่านั้น

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ Ozone มีอะไรบ้าง และวัดผลได้อย่างไร
 1. ผลประหยัดค่าไฟฟ้าของ Chiller จากการที่ใช้ Ozone แล้วทำให้ไม่มีตะกรันในระบบ Condenser ของ Chiller วัดได้โดยการวัดค่า kW/RT ของ Chiller เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ งานระบบโอโซน
 2. ผลประหยัดค่าบำรุงรักษาประจำ เช่น ค่าสารเคมี, ค่าล้างแยงท่อ Condenser, ค่าน้ำเติมระบบ Cooling Tower ที่สามารถเปรียบเทียบบิลค่าใช้จ่ายได้โดยตรง

ลูกค้าของเรา

อยากรู้จัก

ผลิตภัณฑ์ Ingreen มากขึ้น

ลดค่าไฟเมื่อใช้ Ingreen

คุ้มค่าการลงทุน

บริการหลังการขาย

บริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

บริการหลังการขายบริการให้คำปรึกษา

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือนอกอาคาร

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

02-591-9848

02-591-9849

infor@ingreen.co.th

MAP

สมัครรับข่าวสารฟรี


พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, บำบัดน้ำเสียระบบโอโซน, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, สระน้ำระบบโอโซน, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, จำหน่ายตู้น้ำดื่ม, กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม, แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย, เปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร, โอโซนสำหรับ Cooling Tower, โอโซนสำหรับ Evaporative Condenser, กำจัดกลิ่นด้วยระบบ Cold plasma

โทรเลย