ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Cooling Tower

โอโซนสำหรับบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น

Cooling tower ระบบทำความเย็นเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านอุตสาหกรรมและ กิจกรรมสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลายประเภทหรือแม้กระทั่งการทำความเย็นในอาคารสูงทั่วไป ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์ที่รู้จักกันดี คือ คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือหอผึ่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเทความร้อนของน้ำหล่อเย็นสู่อากาศ โดยวิธีการระเหยของน้ำ การควบคุมคุณภาพของน้ำหล่อเย็นเป็นสิ่งจำเป็นมากใน Cooling Tower น้ำหล่อเย็นที่ผ่านคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นระบบปิด คือ เป็นระบบที่เปิดออกสู่อากาศและมีการสูญเสียน้ำ ซึ่งต้องมีการเติมน้ำเป็นจำนวนหนึ่งเข้ามาตลอดเวลา จึงเป็นระบบที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากน้ำได้หลายประการ คือ การที่มีปริมาณน้ำสูญเสียออกไปจากระบบไปนั้นก็จะทิ้งแร่ธาตุเหลืออยู่ในตัว

คูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งการที่มีปริมาณน้ำระเหยไปและมีการทิ้งแร่ธาตุอยู่เช่นนี้ จะทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในระบบจำเป็นต้องได้รับการขจัดและแก้ไข มิฉะนั้นจะเป็นตัวทำให้เกิดตะกรันและเกิดการกัดกร่อนขึ้น

วิธีการควบคุมสารละลายที่มีอยู่ในน้ำหมุนเวียนในคูลลิ่งทาวเวอร์ คือ การระบายน้ำบางส่วนทิ้งไปและนำน้ำใหม่เข้ามาเจือจางเพื่อให้ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ น้อยลง

ปัญหาของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่เกิดจากน้ำหมุนเวียนในระบบนับว่าเป็นเรื่องที่ ซับซ้อนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมตลอดเว ลาและที่สำคัญ คือ การสูญเสียพลังงานในการแลกเปลี่ยนความร้อน

Problem of cooling

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคูลลิ่งทาวเวอร์

การเกิดตะกรัน
การเกิดสนิม การผุกร่อน
การเกิดจุลชีพ
ตะไคร้น้ำ
การใช้สารเคมี
การเกิดเชื้อโรค
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะหมดไปเมื่อมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนควบคู่ ไปกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ เนื่องจากก๊าซโอโซนเป็นก๊าซที่มีความสามารถในการออกซิเดชั่นสูงมากจะทำ ปฏิกิริยากับตะกรันที่มีอยู่ในระบบ และทำให้ขั้นตอนการเกิดตะกรันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตะกรันที่อยู่เดิมจะถูกออกซิเดชั่นไปเรื่อยๆ และกลายเป็นตะกรันเหลวที่สามารถระบายออกได้ ผลที่ได้รับจากการใช้ของแข็งแขวนลอยในน้ำก๊าซโอโซนกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
เทคโนโลยีอินกรีนโอโซน

บำบัดน้ำใน COOLING TOWER

หมดปัญหากวนใจ

แค่ใช้เทคโนโลยีโอโซน

ปริมาณ TDS ประกอบด้วย sulfate,chloride,bicarbonate,sodium,magnesium และ calcium ลดลงเนื่องจากโอโซนได้ทำการออกซิไดซ์แร่ธาตุต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำไห้ตกตะกอน และสามารถโบรดาวน์ออกได้
น้ำจะใส เนื่องจากสารแขวนลอยต่างๆ ถูกกำจัดไป
ตะไคร่น้ำในถาดจะตายภายใน 7-10 วันเท่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นอีก
ไม่มีเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ Legionella หรือวัดได้ไม่เกิน 100 clf. เพราะโอโซนเป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงที่สุด
ลดปัญหาการหยุดระบบเพื่อล้างทำความสะอาดหรือซ่อมแซม และการติดตั้งระบบโอโซนไม่จำเป็นต้องหยุดระบบคูลลิ่งทาวเวอร์สามารถติดตั้ง ได้ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ได้
น้ำจะมีค่าเป็นกลางไม่เป็นด่างเหมือนกับการใช้พวกสารเคมีต่างๆ
ลดปัญหาการเกิดตะกรันในเส้นท่อและ Condense r อันเป็นสาเหตุหลักในการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ไม่ต้องล้างกัดกรดตะกรันอีกต่อไป
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพราะไม่ต้องใช
ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ RO ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน
ลดปริมาณน้ำที่สูญเสียอันเนื่องมากจากความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ปะปนมากับน้ำ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นปัญหากับการบำบัดน้ำทิ้งอีกด้วย
Our Project

ตัวอย่างผลงาน

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com
X