ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Cooling Tower

ระบบโอโซนสำหรับ Evaporative Condenser

Evaporative Condenser ระบบทำความเย็นเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านอุตสาหกรรมและ กิจกรรมสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลายประเภทหรือแม้กระทั่งการทำความเย็นในอาคารสูงทั่วไป ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์ที่รู้จักกันดี คือ คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือหอผึ่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเทความร้อนของน้ำหล่อเย็นสู่อากาศ โดยวิธีการระเหยของน้ำ การควบคุมคุณภาพของน้ำหล่อเย็นเป็นสิ่งจำเป็นมากใน Cooling Tower น้ำหล่อเย็นที่ผ่านคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นระบบปิด คือ เป็นระบบที่เปิดออกสู่อากาศและมีการสูญเสียน้ำ ซึ่งต้องมีการเติมน้ำเป็นจำนวนหนึ่งเข้ามาตลอดเวลา จึงเป็นระบบที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากน้ำได้หลายประการ คือ การที่มีปริมาณน้ำสูญเสียออกไปจากระบบไปนั้นก็จะทิ้งแร่ธาตุเหลืออยู่ในตัว

คูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งการที่มีปริมาณน้ำระเหยไปและมีการทิ้งแร่ธาตุอยู่เช่นนี้ จะทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในระบบจำเป็นต้องได้รับการขจัดและแก้ไข มิฉะนั้นจะเป็นตัวทำให้เกิดตะกรันและเกิดการกัดกร่อนขึ้น

วิธีการควบคุมสารละลายที่มีอยู่ในน้ำหมุนเวียนในคูลลิ่งทาวเวอร์ คือ การระบายน้ำบางส่วนทิ้งไปและนำน้ำใหม่เข้ามาเจือจางเพื่อให้ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ น้อยลง

ปัญหาของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่เกิดจากน้ำหมุนเวียนในระบบนับว่าเป็นเรื่องที่ ซับซ้อนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมตลอดเว ลาและที่สำคัญ คือ การสูญเสียพลังงานในการแลกเปลี่ยนความร้อน

Problem of cooling

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Evaporative Condenser

การเกิดตะกรัน
การเกิดสนิม การผุกร่อน
การเกิดจุลชีพ
ตะไคร้น้ำ
การใช้สารเคมี
การเกิดเชื้อโรค
เทคโนโลยีอินกรีนโอโซน

บำบัดน้ำใน Evaporative Condenser

หมดปัญหากวนใจ

แค่ใช้เทคโนโลยีโอโซน

ปริมาณ TDS ประกอบด้วย sulfate,chloride,bicarbonate,sodium,magnesium และ calcium ลดลงเนื่องจากโอโซนได้ทำการออกซิไดซ์แร่ธาตุต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำไห้ตกตะกอน และสามารถโบรดาวน์ออกได้
น้ำจะใส เนื่องจากสารแขวนลอยต่างๆ ถูกกำจัดไป
ตะไคร่น้ำในถาดจะตายภายใน 7-10 วันเท่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นอีก
ไม่มีเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ Legionella หรือวัดได้ไม่เกิน 100 clf. เพราะโอโซนเป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงที่สุด
ลดปัญหาการหยุดระบบเพื่อล้างทำความสะอาดหรือซ่อมแซม และการติดตั้งระบบโอโซนไม่จำเป็นต้องหยุดระบบคูลลิ่งทาวเวอร์สามารถติดตั้ง ได้ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ได้
น้ำจะมีค่าเป็นกลางไม่เป็นด่างเหมือนกับการใช้พวกสารเคมีต่างๆ
ลดปัญหาการเกิดตะกรันในเส้นท่อและ Condense r อันเป็นสาเหตุหลักในการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ไม่ต้องล้างกัดกรดตะกรันอีกต่อไป
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพราะไม่ต้องใช
ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ RO ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน
ลดปริมาณน้ำที่สูญเสียอันเนื่องมากจากความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ปะปนมากับน้ำ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นปัญหากับการบำบัดน้ำทิ้งอีกด้วย
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com
X