ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพอากาศมีีความสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนที่สามารถนำไปสู่การหยุดการผลิตและการสูญเสียผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบต่อผลผลิตและผลกำไรของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสมจะเป็นขั้นตอนแรกในการป้องกันการปนเปื้อนและเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร การมีระบบการกรองอากาศที่ดีและการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่มักพบเจอในอุตสาหกรรมอาหาร

ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศครบวงจรมากกว่า 10 ปี

จึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี
เราจึงให้ความสำคัญออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลากหลายโซลูชั่นเลือกได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

คำนึงถึงการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่ในการออกแบบระบบ
FREE BLOW

แบบสร้างลมเย็นทั้งพื้นที่

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ ต้องคำนึงถึงอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ( Air Change ) จำนวนครั้งใน 1 ชั่วโมง การออกแบบอัตราการระบายอากาศจะต้องออกแบบไม่น้อยกว่าค่าที่กฏหมายกำหนดไว้ อัตราการระบายอากาศยิ่งเปลี่ยนถ่ายอากาศยิ่งมากก็จะยิ่งได้อากาศใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Fresh Air ก็มากขึ้น ทำให้การ ระบายอากาศภายในพื้นที่ดีขึ้น ค่าแนะนำในการออกแบบควรไม่น้อยกว่า 15 Air change ต่อห้อง
SPOT AIRFLOW

แบบจ่ายลมเป็นจุด

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ คำนึงถึงการปฏิบัติงานปกติของพนักงาน โดยมีจุดตำแหน่งทำงานคงที่ไม่ ประจำจุดตลอดเวลา ลักษณะนี้จะเน้นในเรื่องจุดตำแหน่งการจ่ายลมเป็นหลัก และระยะความยาวแนวเดินท่อลมจะต้องเหมาะสมกับการออกแบบและสัมพันธ์กับจุดตำแหน่งทำงานของพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้อากาศที่สะอาดจริง

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สามารถออกแบบติดตั้งร่วมกับระบบกรองอากาศ ในบางโรงงานจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากการปนเปื้อนของอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศภายในต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
วิธีที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด คือ การใช้ ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) ร่วมกับชุดกรองอากาศของเรา ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนในอากาศได้ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถอดล้างทำความสะอาดหรือถอดเปลี่ยนกรองได้

ผลลัพธ์คุ้มค่าตอบโจทย์ทุกการลงทุน

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย

ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 5-15 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง

ป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร

เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์ (Fresh Air)

สร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง

ประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)

พนักงานรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายขณะทำงาน

ลดการสะสมของความร้อนและควันในโรงงาน ทำให้สามรถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น

ออกแบบโดยเฉพาะ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@ingreen.co.th

ติดต่อเรา