แก้ไขปัญหาอากาศร้อน

TEMPERATURE COOLING SOLUTION
ทุกพื้นที่มีปัญหาต่างกัน INGREEN สามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจไหน!! เราก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

อาหารและเครื่องดื่ม

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

โรงหลอมเหล็ก

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

คลังสินค้า

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ชิ้นส่วนรถยนต์

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

โรงทอผ้า

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ห้างสรรพสินค้า

สิ่งพิมพ์

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ห้องประชุม

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ร้านค้าทั่วไป

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

อิเล็คทรอนิคส์

รับออกแบบติดตั้งระบบ Evaporative cooling system, ระบบอีแว๊ป, ระบบ Evap, ระบบปรับอากาศ โรงงาน, ระบบปรับอากาศ อุตสาหกรรม, รับเหมา ระบบปรับอากาศ, วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ห้องเย็น

แก้ไขปัญหาอากาศร้อน
TEMPERATURE COOLING SOLUTION

รับออกแบบติดตั้งระบบ พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม รับเหมา พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

ระบบทำความเย็นแบบใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น อาศัยหลักการธรรมชาติโดยน้ำไหลผ่านตัวกลาง Cooling pad โดยดึงความร้อนจากอากาศรอบๆ มาใช้ในการระเหย

รับออกแบบติดตั้งระบบ พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม รับเหมา พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

พัดลมไอน้ำเป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูง จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว

รับออกแบบติดตั้งระบบ พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม รับเหมา พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงาน สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน สวน พื้นที่ปิดและเปิด

พัดลมที่ใช้สำหรับระบายอากาศให้พื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ช่วยหมุนเวียนอากาศ ให้มีการถ่ายเทตลอดเวลา

ประหยัดพลังงาน
SAVE ENERGY

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL FRIENDLY

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่เราได้ดูแล ให้คำปรึกษา วางแผน วางระบบ และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการประหยัดพลังงานให้แก่ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรโดยทีมงานวิศวกร และช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำปรึกษา ออกแบบระบบ ประเมินราคา คำนวณผลประหยัด ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนถึงบริการติดตั้ง การอบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุงหลังการขาย และเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการใช้งาน

ผลงานของเรา

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
ประเภทธุระกิจ: อิเล็คทรอนิคส์
พื้นที่การใช้งาน: 2000 ตร.ม
แก้ไขปัญหา: ระบายอากาศในพื้นที่คลังสินค้า เพื่อลดอุณหภูมิพื้นที่และสร้างระบบหมุนเวียนอากาศ
สินค้าที่ใช้: UKOOL30 D

The Coffee Club (เดอะ คอฟฟี่ คลับ)
ประเภทธุระกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
พื้นที่การใช้งาน: 50 ตร.ม
แก้ไขปัญหา: ลดความร้อนให้พนักงาน coffee club บนรถ mini truck
สินค้าที่ใช้: WT-06

Panasonic Car Battery Thailand
ประเภทธุระกิจ: ชิ้นส่วนรถยนต์
พื้นที่การใช้งาน: 1000 ตร.ม
แก้ไขปัญหา: ความร้อนไลน์ผลิตให้พนักงาน
สินค้าที่ใช้: UKOOL 30 T

บริการครบวงจร

ให้คำปรึกษาออกแบบงานระบบ

Ingreen ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบการวางระบบ
ให้เข้ากับลักษณะการใช้งานโดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่
หรือปรับปรุง ระบบที่ใช้งานอยู่เดิมเพื่อให้การ
ประหยัดพลังงาน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำนวนผลประหยัด

ทีมงานของเราสามารถช่วยคำนวณผลประหยัดให้คุณ โดยคำนวณจากลักษณะการใช้งาน ขนาดเพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่าน ให้คุ้มค่าการลงทุนช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจของคุณ

ติดตั้งระบบ

สินค้าและบริการของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบ เราสามารถเข้าไปติดตั้งได้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ

การบริการหลังการขายและการบำรุงรักษา

เราให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายอยู่เสมอ โดยทีมงานของเราจะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างตรงจุด เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และส่งมอบประสบการณ์ การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

บริการงานซ่อม และอะไหล่

ด้วยการบริหารจัดการอะไหล่อุปกรณ์เพื่องานซ่อมบำรุงทำให้สินค้าของเรามีอะไหล่ พร้อมเปลี่ยน ทีมช่างและวิศวกรของเราได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจ ในระบบการทำงานของสินค้าและบริการทุกตัวอย่างถ่องแท้ เราจึงสามารถให้บริการ งานซ่อม ดูแลรักษาตัวเครื่อง หรือเปลี่ยนตัวอะไหล่ได้อย่างชำนาญ สะดวก และรวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจดูแลคุณไปตลอดอายุการรับประกันการใช้งาน

เพราะทุกธุรกิจมีความต้องการต่างกัน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ด้วยวิศวกรมืออาชีพ

เพราะทุกธุรกิจมีความต้องการต่างกัน ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ด้วยวิศวกรมืออาชีพ

โทรหาเรา 0969634628, 0878057691
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions
Email: sunanta@masterkool.com

ลดค่าไฟเมื่อใช้ Ingreen

คุ้มค่าการลงทุน

บริการหลังการขาย

บริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

บริการหลังการขายบริการให้คำปรึกษา

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือนอกอาคาร

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

02-591-9848

02-591-9849

infor@ingreen.co.th

MAP

สมัครรับข่าวสารฟรี


พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, บำบัดน้ำเสียระบบโอโซน, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, สระน้ำระบบโอโซน, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, จำหน่ายตู้น้ำดื่ม, กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม, แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย, เปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร, โอโซนสำหรับ Cooling Tower, โอโซนสำหรับ Evaporative Condenser, กำจัดกลิ่นด้วยระบบ Cold plasma