ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คลังและศูนย์กระจายสินค้า

คลังและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse) สถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง เพื่อรอการนำมาใช้งานต่อและรอเข้าสู่กระบวนการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค การจัดเก็บสินค้าจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเทเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและคงสภาพเดิม
นอกจาการจัดเก็บสินค้าแล้วภายในคลังสินค้ายังมีพนักงานในพื้นที่ความร้อนสะสมในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพของผู้ทำงานอีกด้วย

ปัญหาที่มักพบเจอในอุตสาหกรรมคลังและศูนย์กระจายสินค้า

  • ความร้อนและความชื้นจากอุณหภูมิภายในที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้สินค้าภายในคลังสินค้าเกิดความเสียหาย
  • การสะสมความร้อนในพื้นที่ทำงานที่อาจมาจากการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการทำงานและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่
  • พื้นที่ขนาดใหญ่ควบคุมอุณหภูมิภายในได้ยาก
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศครบวงจรมากกว่า 10 ปี

จึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี
เราจึงให้ความสำคัญออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลากหลายโซลูชั่นเลือกได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

คำนึงถึงการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่ในการออกแบบระบบ
FREE BLOW

แบบสร้างลมเย็นทั้งพื้นที่

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ ต้องคำนึงถึงอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ( Air Change ) จำนวนครั้งใน 1 ชั่วโมง การออกแบบอัตราการระบายอากาศจะต้องออกแบบไม่น้อยกว่าค่าที่กฏหมายกำหนดไว้ อัตราการระบายอากาศยิ่งเปลี่ยนถ่ายอากาศยิ่งมากก็จะยิ่งได้อากาศใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Fresh Air ก็มากขึ้น ทำให้การ ระบายอากาศภายในพื้นที่ดีขึ้น ค่าแนะนำในการออกแบบควรไม่น้อยกว่า 15 Air change ต่อห้อง
SPOT AIRFLOW

แบบจ่ายลมเป็นจุด

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ คำนึงถึงการปฏิบัติงานปกติของพนักงาน โดยมีจุดตำแหน่งทำงานคงที่ไม่ ประจำจุดตลอดเวลา ลักษณะนี้จะเน้นในเรื่องจุดตำแหน่งการจ่ายลมเป็นหลัก และระยะความยาวแนวเดินท่อลมจะต้องเหมาะสมกับการออกแบบและสัมพันธ์กับจุดตำแหน่งทำงานของพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้อากาศที่สะอาดจริง

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สามารถออกแบบติดตั้งร่วมกับระบบกรองอากาศ ในบางโรงงานจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากการปนเปื้อนของอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศภายในต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
วิธีที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด คือ การใช้ ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) ร่วมกับชุดกรองอากาศของเรา ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนในอากาศได้ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถอดล้างทำความสะอาดหรือถอดเปลี่ยนกรองได้

ผลลัพธ์คุ้มค่าตอบโจทย์ทุกการลงทุน

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย

ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 5-15 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง

ป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร

เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์ (Fresh Air)

สร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง

ประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)

พนักงานรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายขณะทำงาน

ลดการสะสมของความร้อนและควันในโรงงาน ทำให้สามรถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น

ออกแบบโดยเฉพาะ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@ingreen.co.th

ติดต่อเรา