ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศภายในอาคาร
สำคัญกว่าที่คิด เราอยู่ในอาคารพื้นที่ต่างๆ มากกว่า 80%
เราไม่รู้ว่าภายในอาคารมี เชื้อโรค สิ่งปนเปือนในอากาศมากน้อยแค่ไหน

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality; IAQ) เป็นที่สนใจมากขึ้น เริ่มมีกระแสของความต้องการเรื่องอาคารสีเขียว ความใส่ใจในเรื่อง Sick Building Syndrome การป้องกันการติดเชื้อในอากาศ การกำจัดสิ่งปนเปือนในอากาศ เพื่อความสบายและสุขภาพของผู้อยู่ในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงอากาศให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตระบบการควบคุม และให้เป็นไปตามมาตราฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร ASHRAE 62.1-2019

PM เป็นส่วนผสมที่มีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ แหล่งที่มาของมันคือที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติ มลพิษทางอากาศจึงแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ตัวอย่างเช่นการใช้เวลาหนึ่งวันบนถนนในกรุงปักกิ่งจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับการพัก 30 วันในปารีส ควรสังเกตว่าอย่างไรก็ตามคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออากาศที่มีคุณภาพไม่ดีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความไวต่อสิ่งกระตุ้นของพวกเขา

เมื่อสูดหายใจเข้า PM10, PM2.5 และ PM1 ส่งผลกระทบต่อร่างกายในรูปแบบแตกต่างกัน ความสามารถในการถูกดักจับในร่างกาย ที่ซึ่งอาจก่อตัวสะสม ขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารผ่านผนังทางเดินหายใจของเราได้หรือไม่

ชนิดของอนุภาค
อนุภาคที่มีอยู่มากที่สุดในอากาศคือ:

  • PM1 – อนุภาค &;ขนาด 1 μm เช่น ฝุ่น อนุภาคจากการเผาไหม้* แบคทีเรีย และไวรัส
  • PM2.5 – อนุภาค &มี;ขนาด 2.5 μm เช่น ละอองเกสรดอกไม้, สปอร์ของเห็ด และอนุภาคอินทรีย์
  • PM10 – อนุภาค&มี;ขนาด 10 μm เช่น ฝุ่นหยาบ ละเอียด และอนุภาคอินทรีย์
  • หยาบ – อนุภาคขนาด 10 μm หรือใหญ่กว่า เช่น ฝุ่นหยาบที่มองเห็นได้  ทราย ใบไม้ ขนและอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่อื่นๆ
Hospital
โรงพยาบาล
Commercial Buildings
สำนักงาน
Electronics
อิเล็กทรอนิกส์
Food and Beverage
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ปรึกษาแก้ไขคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย!

สุขภาพรอไม่ได้ ปรึกษาเราก่อนที่สุขภาพของคุณและพนักงานจะมีปัญหา 0969364628, 0878057691‬
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com