ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการเช่าพัดลมไอเย็น พัดลมแอร์

บริการเช่าพัดลมไอเย็น พัดลมแอร์ ลูกค้าสามารถเช่าพัดลมไอเย็นใช้ในงานต่างๆ เช่น งานเลี้ยง การประชุม กิจกรรมการตลาด งาน Event หรือให้เช่าใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ร้านอาหารที่เป็นพื้นที่เปิด ไม่ได้ติดแอร์ หรือบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศแต่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ทำให้แอร์ทำงานไม่ได้ หรือพื้นที่ในร่มที่ต้องการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิความร้อน
ด้วยประสิทธิภาพของ Evap System ที่มี Multiple Inlet ของพัดลมไอเย็น ช่วยลดความร้อนในอากาศอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พัดลมไอเย็นยังมี Ozone ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
อินกรีน มีพัดลมไอเย็นให้เลือกใช้หลายขนาด ตามความต้องการหรือความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งมาสเตอร์คูลยินดีให้คำปรึกษาหรือติดต่อสอบถามได้
บริการเช่าพัดลม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ แอร์เคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในพื้นที่ครบวงจรทั่วประเทศ!! สายด่วน: 0969364628 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@ingreen.co.th
พัดลมไอเย็น MIK-20EX มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-20EX
พัดลมไอเย็น MIK-25EXN มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-25EXN
พัดลมไอเย็น MIK-28EX มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-28EX
พัดลมไอเย็น MIK-20EX มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-35EX
พัดลมไอเย็น MIK-55EX มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-55EX
พัดลมไอเย็น MIK-70EX มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็น MIK-70EX
พัดลมไอเย็น UKOOL มาสเตอร์คูล เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
Mobile Air Cooling
พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่ UKOOL