ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการเช่าเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ แอร์เคลื่อนที่

อินกรีนบริการเช่าเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ แอร์เคลื่อนที่ ให้บริการเช่าเครื่องปรับอากาศ เช่าแอร์เคลื่อนที่ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า งานเลี้ยง งานประชุม หรือเช่าแอร์ใช้งานชั่วคราวระหว่างการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ เช่าแอร์เพื่อใช้กับเต็นท์ติดแอร์ ซึ่งอินกรีน ได้จัดเตรียมเครื่องปรับอากาศไว้รองรับการใช้งานหลายขนาด เช่น

  • เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ 18,000 BTU. หรือแอร์เคลื่อนที่ ใช้งานง่าย
  • เครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน หรือ แอร์ ขนาด 60,000 BTU.
  • แอร์ตู้ตั้ง ขนาด 120,000 BTU. หรือ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 10 ตัน
  • เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 20 ตัน หรือ แอร์ตู้ตั้ง ขนาด 240,000 BTU.
ลูกค้าสามารถสอบถาม ปรึกษา กับมาสเตอร์คูล ที่พร้อมให้บริการดูพื้นที่หน้างาน เพื่อเลือกเครื่องปรับอากาศใช้งานตามความเหมาะสมมีราคาพิเศษ สำหรับการเช่าใช้งานระยะยาว
บริการเช่าพัดลม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ แอร์เคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในพื้นที่ครบวงจรทั่วประเทศ!! สายด่วน: 0969364628 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@ingreen.co.th
บริการเช่าเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ แอร์เคลื่อนที่
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
บริการเช่าเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ แอร์เคลื่อนที่
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่