fbpx

พัดลมไอน้ำเป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูงจะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว

พัดลมไอน้ำเป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูง

จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก  ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว


Masterkool Misting

คืออะไร

Masterkool Misting

ดีอย่างไร

Masterkool Misting

เหมาะกับใคร

 

ระบบสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง และหัวพ่นหมอก

เป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูงผ่าน จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก

ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว ละอองหมอกจะดูดซับเอาความร้อนจากอากาศรอบตัว

ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

 • ลดอุณภูมิ 5-15 °c ในทุกพื้นที่เปิดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ประหยัดค่าไฟฟ้ามาก
 • กำจัดแมลงวัน ยุง และแมลงชนิดต่างๆ
 • ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • เพิ่มปริมาณออกซิเจน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม
 • อาคารสูง
 • หน่วยงานสถาบัน
 • ธนาคาร

Masterkool Misting

คืออะไร

Masterkool Misting

ดีอย่างไร

Masterkool Misting

เหมาะกับใคร

 

ระบบสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง และหัวพ่นหมอก

เป็นนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายน้ำที่มีแรงดันสูงผ่าน จะทำให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถระเหยตัวได้อย่างรวดเร็ว ละอองหมอกจะดูดซับเอาความร้อนจากอากาศรอบตัวทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

 • ลดอุณภูมิ 5-15 °c ในทุกพื้นที่เปิดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ประหยัดค่าไฟฟ้ามาก
 • กำจัดแมลงวัน ยุง และแมลงชนิดต่างๆ
 • ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • เพิ่มปริมาณออกซิเจน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรม
 • อาคารสูง
 • หน่วยงานสถาบัน
 • ธนาคาร

MASTERKOOL MISTING ทำงานอย่างไร

 • ใช้หลักการสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง และหัวพ่นใช้หลักการการจ่ายน้ำผ่านรูขนาดเล็กมากๆ เพื่อให้ละอองที่พ่นออกมามีการแตกตัวเป็นอณูเล็กๆ
 • แรงดันปั๊มที่ใช้มีขนาดแรงดันที่ 70 Bar (1,000 PSI) หัวพ่นละอองหมอกมีขนาด 0.2 mm ผลิตด้วยการยิงเลเซอร์ ทำให้รูเจาะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 10 เท่า

สินค้าของเรา

ขนาดพัดลม 24 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ เคลื่อนที่
ขนาดละอองน้ำ 18 Micron
ปริมาณลม 11,700 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตรม.
ลดอุณหภูมิ 4 – 8 °C
กำลังไฟฟ้า 200 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.39 A
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ ชม.
ความจุถังน้ำ 10 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง 3 – 6 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 1.7 – 3.3 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 90°
ความสูง 166 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 21 กก.
ขนาดพัดลม 24 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ เคลื่อนที่
ขนาดละอองน้ำ 18 Micron
ปริมาณลม 11,700 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตรม.
ลดอุณหภูมิ 4 – 8 °C
กำลังไฟฟ้า 200 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.39 A
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ ชม.
ความจุถังน้ำ 10 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง 3 – 6 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 1.7 – 3.3 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 90°
ความสูง 166 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 21 กก.
ขนาดพัดลม 24 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง
ขนาดละอองน้ำ 13 Micron
ปริมาณลม 11,700 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตรม.
ลดอุณหภูมิ 5 – 15 °C
กำลังไฟฟ้า 285 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.85 A
ค่าไฟฟ้า 1 บาท/ ชม.
ความจุถังน้ำ 1.7 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง 6 – 16 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 1.8 – 5.0 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 90°
ขนาดพัดลมไอน้ำ 20 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ ตั้งพื้น
จำนวนหัวพ่นหมอก 3 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 7,800 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 130 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 0.9 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 46 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 13.5 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 19.7 กก.
ขนาดพัดลม 26 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ ตั้งพื้น
จำนวนหัวพ่นหมอก 4 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 13,200 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 187 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.3 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 65 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 18 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 26.9 กก.
ขนาดพัดลม 30 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ ตั้งพื้น
จำนวนหัวพ่นหมอก 6 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 18,100 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 240 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.67 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 84 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 27 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 29.2 กก.
ขนาดพัดลม 20 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง
จำนวนหัวพ่นหมอก 3 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 7,800 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 130 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 0.9 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 46 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 13.5 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 11.5 กก.
ขนาดพัดลม 26 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง
จำนวนหัวพ่นหมอก 4 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 13,200 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 187 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.3 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 65 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 18 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 13.9 กก.
ขนาดพัดลม 30 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง
จำนวนหัวพ่นหมอก 6 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron
ปริมาณลม 18,100 m³/hr
ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตรม.
กำลังไฟฟ้า 240 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/ 50 Hz
กระแสไฟฟ้า 1.67 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 84 สตางค์/ ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 27 ลิตร/ ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 0° – 90°
น้ำหนักสุทธิ 17.3 กก.

การประหยัดพลังงาน

พัฒนาวางแผนวางระบบ
เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

พลังลม

ผู้นำพัดลมไอเย็น
ช่วยลดความร้อนในอากาศอย่างรวดเร็ว

คุณภาพของสินค้าและบริการ

เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุด
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ลูกค้าของเรา

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

อยากรู้จัก

ผลิตภัณฑ์ Ingreen มากขึ้น

ลดค่าไฟเมื่อใช้ Ingreen

คุ้มค่าการลงทุน

บริการหลังการขาย

บริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

บริการหลังการขายบริการให้คำปรึกษา

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือนอกอาคาร

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

02-591-9848

02-591-9849

infor@ingreen.co.th

MAP

สมัครรับข่าวสารฟรี


พัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่, ติดตั้งพัดลมไอเย็น, พัดลมไอเย็นสำหรับโรงงาน, ระบบอีแว๊ป, evaporative cooling, Evaporative, cooling system, บำบัดน้ำเสียระบบโอโซน, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, สระน้ำระบบโอโซน, ปรับอากาศโรงงาน, แอร์ขนาดใหญ่, พัดลมอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ, จำหน่ายตู้น้ำดื่ม, กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม, แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย, เปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร, โอโซนสำหรับ Cooling Tower, โอโซนสำหรับ Evaporative Condenser, กำจัดกลิ่นด้วยระบบ Cold plasma