ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบปรับอากาศ HVAC
บริการระบบปรับอากาศ HVAC
อุณหภูมิ
บริการระบบปรับอากาศ HVAC

ความชื้น

บริการระบบปรับอากาศ HVAC

ความสะอาด

บริการระบบปรับอากาศ HVAC

กระจายลม

บริการระบบปรับอากาศ HVAC

กลิ่นไม่พึงประสงค์

บริการของเรา

เรามีทีงานที่เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบดังนี้
ระบบปรับอากาศ HVAC
ออกแบบระบบ วิเคราะห์ระบบปรับกากาศและระบบทำความเย็นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านต่าง ให้คำปรึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ระบบปรับอากาศ HVAC
ติดตั้งระบบโดยทีมงานช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ HVAC

บริการหลังการขายที่ฉับไว

ระบบปรับอากาศ HVAC

บริการตรวจเช็ค Commisionning
ระบบที่ติดตั้งไปแล้ว

ระบบปรับอากาศ HVAC

บริการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

ระบบปรับอากาศ HVAC คือ

HVAC คืออะไร?

ระบบปรับอากาศ HVAC ย่อมาจาก Heating, Ventilation, and Air-conditioning ซึ่งเป็นระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ โดยเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่กว่าการติดตั้งแอร์บ้านทั่วไป ทำให้มีศักยภาพในการถ่ายเทอากาศเพื่อให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บ้านตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ไปจนถึงอาคารอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อการผลิตสินค้า

H = HEATING: การทำความร้อน
V = VENTILATION: การระบายอากาศ
AC = AIR CONDITIONING: การปรับอากาศ

โดยโครงสร้างของ HVAC ทั้ง 3 ระบบ จะทำงานควบคู่กันตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการอากาศหลักการกลศาสตร์ทางวิศวกรรมระบบนี้เหมาะสมกับสถานที่สำหรับอุตสาหกรรมในระบบปิด ที่มีลักษณะซับซ้อนหรือต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น

ศักยภาพในการจัดการอากาศเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศมีคุณภาพ ทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาที่เหมาะสม ดีกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแยกกันเป็นเครื่อง ให้การระบายอากาศที่สดชื่น ลดเจือปนของกลิ่นเหม็น ทั้งยังรักษาความดันอากาศให้เหมาะสม และช่วยเรื่องความสวยงาม เพราะระบบนี้ทำให้ไม่เห็นตัวเครื่องปรับอากาศ จึงนับว่าเป็นระบบการจัดการอากาศที่เหมาะกับแบบบ้านที่มีการแต่งบ้าน แนววินเทจ แนวโมเดรินที่ไม่ต้องการให้ตัวเครื่องปรับอากาศมาทำลายทัศนียภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
SPLIT TYPE
ระบบปรับอากาศ HVAC
บ้านพักอาศัยที่ต้องการปรับอากาศให้กับห้องต่างๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและจำนวนห้องไม่มากหรือหากมีจำนวนห้องที่จะปรับอากาศหลายห้องแต่อาจมีการใช้งานแต่ละห้องปรับอากาศไม่พร้อมๆ กัน อาจติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ระบบปรับอากาศที่จ่ายสารทำความเย็น
แบบรวมศูนย์ VRV หรือ VRF
ระบบปรับอากาศ HVAC
เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในเชิพาณิชย์ ที่เหมาะในลักษณะการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้ง คอยล์ร้อน (Outdoor unit)
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
โดยใช้เครื่องทำน้ำเย็น Chill Water System
ระบบปรับอากาศ HVAC
เป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ บางครั้งเรียกว่าระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับกาศ เช่นตึกสูง โรงงาน ห้างสรรพสิ้นค้าขนาดใหญ่ มีจำนวนห้องที่จำเป็นต้องการปรับกาศหลายห้อง หลายโซน โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและความเย็น
ปรึกษาวางระบบ HVAC ! โทรเลย! 0626469696 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: infor@ingreen.co.th