ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 • หน้าแรก
 • ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling System)

ระบบอีแวป (Evap) หรือพัดลมอีแวป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม INGREEN มั่นใจได้ในคุณภาพ บริการ และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ปรึกษาแก้ไขปัญหาอากาศร้อนดูหน้างานฟรี! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling System)
สามารถใช้ได้หลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระบบอีแว๊ปตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมผลิตยา, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค FMCG, อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ร้านอาหาร, โรงเรือน, ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ทุกพื้นที่ทั้งในพื้นที่เปิดและกลางแจ้ง

Our products

สินค้าของเรา

ระบบอีแว๊ป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น Wall Type06
EVAPORATIVE COOLING

WALL TYPE 06

EVAPORATIVE COOLING

MUK-18S

EVAPORATIVE COOLING

MUK-18T/D

EVAPORATIVE COOLING

MUK-30T/D

ระบบอีแวป (Evap) แก้ปัญหาอากาศร้อน

ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คือ การนำอากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติ 35 – 40 องศาเซลเซียส มาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อว่า cooling pad โดยหลักอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง 5 – 15 องศาเซลเซียสทำให้ได้ลมเย็นไปใช้ทั้งการปรับอากาศให้บริเวณที่ต้องการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำไประบายความร้อนให้เครื่องจักรการเพื่อการประหยัดพลังงาน ระบบทำลมเย็นถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตรและปรศุสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย

หลักการออกแบบระบบระบายอากาศ

จะต้องคำนึงถึงการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่ในการออกแบบระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ
Spot Air flow
แบบจ่ายลมเป็นจุด
ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ คำนึงถึงการปฏิบัติงานปกติของพนักงาน โดยมีจุดตำแหน่งทำงานคงที่ไม่ ประจำจุดตลอดเวลา ลักษณะนี้จะเน้นในเรื่องจุดตำแหน่งการจ่ายลมเป็นหลัก และระยะความยาวแนวเดินท่อลมจะต้องเหมาะสมกับการออกแบบและสัมพันธ์กับจุดตำแหน่งทำงานของพนักงาน

Free Blow
แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่
ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ ต้องคำนึงถึงอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ( Air Change ) จำนวนครั้งใน 1 ชั่วโมง การออกแบบอัตราการระบายอากาศจะต้องออกแบบไม่น้อยกว่าค่าที่กฏหมายกำหนดไว้ อัตราการระบายอากาศยิ่งเปลี่ยนถ่ายอากาศยิ่งมากก็จะยิ่งได้อากาศใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Fresh Air ก็มากขึ้น ทำให้การ ระบายอากาศภายในพื้นที่ดีขึ้น ค่าแนะนำในการออกแบบควรไม่น้อยกว่า 15 Air change ต่อห้อง
ระบบอีแว๊ป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

ลูกศรสีฟ้า: หมายถึงลมเข้า | ลูกศรสีแดง: หมายถึงลมออก

Close system
แบบระบบปิด
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (ระบบปิด)
 • เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง
 • อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง
 • สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีต้นทุนในการติดตั้งถูก และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5% ของระบบปรับอากาศแบบใช้คอมเพรสเซอร์
Spot Air flow
แบบจ่ายลมเป็นจุด
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (เฉพาะจุด)
 • เหมาะสำหรับโรงงานที่มีตำแหน่งการทำงานของพนักงานยาวต่อเนื่อง
 • การส่งลมเย็นจะสามารถต่อท่อลมไปได้ตามความต้องการ
 • เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกส่งเข้าไปทำความเย็นในอาคาร
 • ถ่ายเทอากาศร้อนออกไปนอกอาคาร
Free Blow
แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (ระบบปิด)
 • เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง
 • อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง
 • สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีต้นทุนในการติดตั้งถูก และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5% ของระบบปรับอากาศแบบใช้คอมเพรสเซอร์
Mobile unit
แบบเคลื่อนที่
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (แบบเคลือนที่)
 • เหมาะสำหรับร้านอาหาร งานแสดงสินค้า หรือพื้นที่กลางแจ้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ได้
 • ตัวเครื่องจะทำหน้าที่นำพาอากาศเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิทำให้อากาศเย็นลงจากนั้นจะส่งอากาศเย็นออกจากตัวเครื่อง

หลักการทำงานของระบบอีแวบ (Evaporative Cooling)

ระบบอีแว๊ป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด(Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้ำไหลผ่านทั่วแผ่นอยู่ภายใน เมื่อลมไหลผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอุณหภูมิของลมซึ่งมีความร้อนปะปนมาจะทำปฏิกริยากับน้ำซึ่งมีอุณภูมิที่เย็นกว่า ความร้อนจะระเหยออกไปในระดับนึง โดยปกติจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของน้ำและอากาศที่ดึงเข้ามาแปรผันตรงต่ออุณภูมิที่สามารถทำการลดลงได้ แล้วส่งลมเย็นไปยังเป้าหมายที่ต้องการลงดังนั้น ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จึงสามารถลดอุณหภูมิลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการดังกล่าว

Evaporative Cooling System

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling) ดีอย่างไร?

 • ลดออุณหภูมิสูงสุด 5 – 15 องศา
 • ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
 • ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
 • มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
 • ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ
 • ปริมาณลมสูงแต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ
 • เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090
 • ใช้งานง่ายด้วยรีโมทคอนโทรล
 • ตั้งเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ
 • ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มี ความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFC ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก
 • สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น

ระบบอีแว๊ป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มั่นใจได้ในคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา
ในการแก้ไขปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด

เรายืนหยัดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบ

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com