ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 • หน้าแรก
 • ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Our products

สินค้าของเรา

EVAPORATIVE COOLING

WALL TYPE 06

EVAPORATIVE COOLING

MUK-18S

EVAPORATIVE COOLING

MUK-18T/D

EVAPORATIVE COOLING

MUK-30T/D

ระบบอีแวป (Evap) แก้ปัญหาอากาศร้อน

ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คือ การนำอากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติ 35 – 40 องศาเซลเซียส มาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อว่า cooling pad โดยหลักอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง 5 – 15 องศาเซลเซียสทำให้ได้ลมเย็นไปใช้ทั้งการปรับอากาศให้บริเวณที่ต้องการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำไประบายความร้อนให้เครื่องจักรการเพื่อการประหยัดพลังงาน ระบบทำลมเย็นถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตรและปรศุสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย

หลักการออกแบบระบบระบายอากาศ

จะต้องคำนึงถึงการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่ในการออกแบบระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ
Spot Air flow
แบบจ่ายลมเป็นจุด

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ คำนึงถึงการปฏิบัติงานปกติของพนักงาน โดยมีจุดตำแหน่งทำงานคงที่ไม่ ประจำจุดตลอดเวลา ลักษณะนี้จะเน้นในเรื่องจุดตำแหน่งการจ่ายลมเป็นหลัก และระยะความยาวแนวเดินท่อลมจะต้องเหมาะสมกับการออกแบบและสัมพันธ์กับจุดตำแหน่งทำงานของพนักงาน

Free Blow
แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่
ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ ต้องคำนึงถึงอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ( Air Change ) จำนวนครั้งใน 1 ชั่วโมง การออกแบบอัตราการระบายอากาศจะต้องออกแบบไม่น้อยกว่าค่าที่กฏหมายกำหนดไว้ อัตราการระบายอากาศยิ่งเปลี่ยนถ่ายอากาศยิ่งมากก็จะยิ่งได้อากาศใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Fresh Air ก็มากขึ้น ทำให้การ ระบายอากาศภายในพื้นที่ดีขึ้น ค่าแนะนำในการออกแบบควรไม่น้อยกว่า 15 Air change ต่อห้อง

ลูกศรสีฟ้า: หมายถึงลมเข้า | ลูกศรสีแดง: หมายถึงลมออก

Close system
แบบระบบปิด
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (ระบบปิด)
 • เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง
 • อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง
 • สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีต้นทุนในการติดตั้งถูก และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5% ของระบบปรับอากาศแบบใช้คอมเพรสเซอร์
Spot Air flow
แบบจ่ายลมเป็นจุด
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (เฉพาะจุด)
 • เหมาะสำหรับโรงงานที่มีตำแหน่งการทำงานของพนักงานยาวต่อเนื่อง
 • การส่งลมเย็นจะสามารถต่อท่อลมไปได้ตามความต้องการ
 • เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกส่งเข้าไปทำความเย็นในอาคาร
 • ถ่ายเทอากาศร้อนออกไปนอกอาคาร
Free Blow
แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (ระบบปิด)
 • เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง
 • อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง
 • สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีต้นทุนในการติดตั้งถูก และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5% ของระบบปรับอากาศแบบใช้คอมเพรสเซอร์
Mobile unit
แบบเคลื่อนที่
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (แบบเคลือนที่)
 • เหมาะสำหรับร้านอาหาร งานแสดงสินค้า หรือพื้นที่กลางแจ้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ได้
 • ตัวเครื่องจะทำหน้าที่นำพาอากาศเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิทำให้อากาศเย็นลงจากนั้นจะส่งอากาศเย็นออกจากตัวเครื่อง

หลักการทำงานของระบบอีแวป

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด(Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้ำไหลผ่านทั่วแผ่นอยู่ภายใน เมื่อลมไหลผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอุณหภูมิของลมซึ่งมีความร้อนปะปนมาจะทำปฏิกริยากับน้ำซึ่งมีอุณภูมิที่เย็นกว่า ความร้อนจะระเหยออกไปในระดับนึง โดยปกติจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของน้ำและอากาศที่ดึงเข้ามาแปรผันตรงต่ออุณภูมิที่สามารถทำการลดลงได้ แล้วส่งลมเย็นไปยังเป้าหมายที่ต้องการลงดังนั้น ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จึงสามารถลดอุณหภูมิลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการดังกล่าว

Evaporative Cooling System

ใช้ระบบอีแวป (Evap) ดีอย่างไร?

 • ลดออุณหภูมิสูงสุด 5 – 15 องศา
 • ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
 • ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
 • มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
 • ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ
 • ปริมาณลมสูงแต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ
 • เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090
 • ใช้งานง่ายด้วยรีโมทคอนโทรล
 • ตั้งเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ
 • ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มี ความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFC ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก
 • สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น

ระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มั่นใจได้ในคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา
ในการแก้ไขปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด

เรายืนหยัดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบ

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com
X