ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

สร้างลมเย็น ลดความร้อน ระบายอากาศ และเติมอากาศบริสุทธิ์ ให้กับทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บ, คลังสินค้า, โกดัง และอื่นๆ อีกมากมาย
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: sunanta@masterkool.com
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม ลดความร้อนและระบายอากาศ ด้วยพัดลมอีแว๊ป พัดลมยักษ์(Big Fan) เรามีทีมงานออกแบบ ติดตั้งพร้อมให้บริการ

ระบบพัดลมอีแวป (EVAPORATIVE COOLING) สร้างลมเย็น ลดความร้อน

EVAPORATIVE เพื่อให้พื้นที่การทำงานเย็นขึ้นโดย EVAP จะช่วยในการลดอุณหภูมิของพื้นที่การทำงานให้อยุ่ในระดับที่รู้สึกสบายมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและสุขภาพของพนักงาน ระบบ EVAP เป็นการนำประโยชน์ของหลักการแลกเปลี่ยนความความร้อนอาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำ (แผ่นคูลลิ่งแพด CeLPad) ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อ แผ่นคูลลิ่งแพด CeLPad มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมพสานกับการออกแบบการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย นำมาสร้างลมเย็นซึ่งใช้พลังงานเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบปรับอากาศทั่วไป

หลากหลายโซลูชั่นแก้ไขปัญหาความร้อน

EVAPORATIVE COOLING อาศัยหลักการระเหยของน้ำผ่านแผ่นทำความเย็น
EVAPORATIVE COOLING อาศัยหลักการระเหยของน้ำผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อกลางมีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมกับการออกแบบไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย
HIGHPRESSURE เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง
HIGHPRESSURE เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง หรืออาคารที่มีอากาสถ่ายเทสะดวก สร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump) และหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle) ใช้หลักการจ่ายน้ำผ่านรูขนาดเล็กมากๆ เพื่อให้หยดน้ำที่พ่นออกมามีการแตกตัวเป็นอณูเล็กๆ (Atomization)
VENTILATION สร้างอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น
VENTILATION สร้างอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดี
EVAPORATIVE COOLING

ระบบพัดลมอีแวป
สร้างลมเย็น ลดความร้อน

ระบบพัดลมอีแวป ใช้อากาศจากภายนอกมาผลิตลมเย็น – พัดลมอีแว๊ป (Evap) ทำหน้าที่สร้างอากาศเย็นและกรองอากาศให้สะอาด พร้อมส่งอากาศเย็นเข้าไปในระบบท่อส่งลม โดยใช้พัดลมที่มีกำลังแรงสูง อากาศเย็นจะเดินทางผ่านท่อหุ้มฉนวนน้ำหนักเบาที่จะช่วยรักษาอากาศให้เย็นอยู่เสมอ

ระบบท่อส่งลมนี้มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ เพื่อสามารถส่งลมเย็นได้ทั้งแบบจ่ายลมเป็นจุด (SPOT AIR FLOW) และ แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่
(FREE BLOW)

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 5-15 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์ (Fresh Air)

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

สร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม

ประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)

เลือกได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่การใช้งาน

คำนึงถึงการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่ในการออกแบบระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ

SPOT AIRFLOW

แบบจ่ายลมเป็นจุด

ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ คำนึงถึงการปฏิบัติงานปกติของพนักงาน โดยมีจุดตำแหน่งทำงานคงที่ไม่ ประจำจุดตลอดเวลา ลักษณะนี้จะเน้นในเรื่องจุดตำแหน่งการจ่ายลมเป็นหลัก และระยะความยาวแนวเดินท่อลมจะต้องเหมาะสมกับการออกแบบและสัมพันธ์กับจุดตำแหน่งทำงานของพนักงาน

FREE BLOW

แบบระบายอากาศทั้งพื้นที่

ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ลักษณะการออกแบบรูปแบบนี้ ต้องคำนึงถึงอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ( Air Change ) จำนวนครั้งใน 1 ชั่วโมง การออกแบบอัตราการระบายอากาศจะต้องออกแบบไม่น้อยกว่าค่าที่กฏหมายกำหนดไว้ อัตราการระบายอากาศยิ่งเปลี่ยนถ่ายอากาศยิ่งมากก็จะยิ่งได้อากาศใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน Fresh Air ก็มากขึ้น ทำให้การ ระบายอากาศภายในพื้นที่ดีขึ้น ค่าแนะนำในการออกแบบควรไม่น้อยกว่า 15 Air change ต่อห้อง
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาความร้อนด้วยระบบอีแวป ระบบระบายอากาศ
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ลูกศรสีฟ้า: หมายถึงลมเข้า
ลูกศรสีแดง: หมายถึงลมเข้า

ธุรกิจไหนก็ใช้ได้ ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

ระบบ EVAPORATIVE COOLING SYSTEM สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา
เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานระบบ สำหรับอุตสาหกรรมของคุณเลยตอนนี้
สายด่วน: 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Email: sunanta@masterkool.com
ระบบอีแวปสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

ระบบอีแวปสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
ชิ้นส่วนรถยนต์
ระบบอีแวปสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์
ระบบอีแวปสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบอีแวปสำหรับห้องประชุม
ห้องประชุม
ระบบอีแวปสำหรับห้องเย็น
ห้องเย็น
ระบบอีแวปสำหรับคลังสินค้า

คลังสินค้า

ระบบอีแวปสำหรับห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า

ระบบอีแวปสำหรับร้านค้าทั่วไป

ร้านค้าทั่วไป

ระบบอีแวปสำหรับร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ระบบอีแวปสำหรับสำนักงาน

สำนักงาน

หลักการออกแบบระบบระบายอากาศ

หลักการทำงานของระบบอีแวปโรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้
ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด(Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้ำไหลผ่านทั่วแผ่นอยู่ภายใน เมื่อลมไหลผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอุณหภูมิของลมซึ่งมีความร้อนปะปนมาจะทำปฏิกริยากับน้ำซึ่งมีอุณภูมิที่เย็นกว่า ความร้อนจะระเหยออกไปในระดับนึง โดยปกติจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของน้ำและอากาศที่ดึงเข้ามาแปรผันตรงต่ออุณภูมิที่สามารถทำการลดลงได้ แล้วส่งลมเย็นไปยังเป้าหมายที่ต้องการลงดังนั้น ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จึงสามารถลดอุณหภูมิลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการดังกล่าว

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling) ดีอย่างไร?

ลดออุณหภูมิสูงสุด 5 – 15 องศา
ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ
ปริมาณลมสูงแต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ
เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090
ใช้งานง่ายด้วยรีโมทคอนโทรล
ตั้งเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ
ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มี ความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFC ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก
สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

ส่งลมเย็นและสดชื่น
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพการสร้างลมเย็น สามารถลดอุณหภูมิอากาศจากภายนอกลงได้สูงสุด 15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์บรรยากาศภายนอก

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม ลดความร้อนและระบายอากาศ ด้วยพัดลมอีแว๊ป พัดลมยักษ์(Big Fan) เรามีทีมงานออกแบบ ติดตั้งพร้อมให้บริการ

ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรมไว้ใจเรา
มั่นใจได้ในคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด เรายืนหยัดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบ
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: sunanta@masterkool.com