ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาคารพาณิชย์ (อาคารสำนักงาน สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย)

คุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือ IAQ ได้ถูกกำหนดจาก Environmental Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นหนึ่งในห้าปัจจัยหลักที่มีผลต่อสุขภาพ  และสามารถมีระดับมลพิษสูงกว่าอากาศภายนอกอาคารได้ถึง 5  เท่า อากาศที่เราหายใจทั้งจากที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือโรงเรียน จะประกอบไปด้วยการปนเปื้อนทั้งจากสารเคมีและฝุ่นละออง ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากหลายแหล่งกำเนิด เช่น อุปกรณ์สำนักงาน สารทำความสะอาด การก่อสร้าง พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  ควันบุหรี่ กลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย เชื้อโรค (เชื้อรา แบคทีเรีย) แมลง และ มลพิษต่างๆ

คุณภาพภายในอาคารที่แย่นั้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากมีระบบปรับอากาศและการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าถ้าในอาคารมีอากาศที่ดีจะสามารถเพิ่มอัตราหรือประสิทธิภาพการมาทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ PM2.5  ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นตัววัดค่าฝุ่นซึ่งเป็นขนาดที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ การเลือกใช้แผ่นกรองอากาศจึงต้องมีการเลือกและออกแบบให้สามารถกำจัดฝุ่นและสารเคมีออกไปจากอากาศ ตารางภาพด้านล่างแสดงถึงขนาดของฝุ่นและความสามารถในการเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์