ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
HEPA Circulation Unit

เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานการแพทย์

เชื้อไวรัส/โควิด-19
เชื้อแบคทีเรีย
PM 2.5
เชื้อรา
เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงรุ่น HCU-PRO
HEPA CIRCULATION UNIT
HCU-PRO
เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงรุ่น-HCU
HEPA CIRCULATION UNIT
HCU
เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงรุ่น HCU-Lite
HEPA CIRCULATION UNIT
HCU-LITE
เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงรุ่น FAU
HEPA CIRCULATION UNIT
FAU