ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาสเตอร์คูลเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60
OZONE

เทคโนโลยีโอโซน

อากาศสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
เฉพาะเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60
ที่ปล่อยโอโซนสูงสุด 400 มิลกรัม/ชั่วโมง

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบโอโซน AS60 ฆ่าไวรัสในอากาศ
ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ

โอโซนทำปฏิกิริยาออซิไดซ์ทำลายโปรตีนส่วนผนังและส่วนหนามของไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถเข้ายึดเกาะเซลล์ของโฮสต์ได้ ไวรัสจึงหมดสภาพไม่สามารถก่อโรคและตายลง

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบโอโซน AS60 ฆ่าเชื้อราในอากาศ
ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ

โอโซนเข้าสลายและกำจัดโปรตีนบนผนังเซลล์ตามพื้นผิวของเชื้อราที่อยู่ในอากาศช่วยยับยั้งอันตรายที่มีต่อสุขภาพ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบโอโซน AS60 จัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์

โอโซนสามารถกำจัดไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยในการสลายและกำจัดสารที่ทำให้เกิดกลิ่น

การฆ่าเชื้อโรคในอากาศของโอโซน

การฆ่าเชื้อโรคในอากาศของโอโซน

เทคโนโลยี ACTIVE PLASMA ION ของโอโซน

อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ความเข้มข้นสูงเข้าสลายเชื้อราและเชื้อไวรัสในอากาศและสลายกลิ่น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้ปลอดภัยแม้มีสิ่งมีชีวิต

OZONE

ACTIVE PLASMA ION

ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบ อนุภาคเหล่านี้จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์
ของเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
ของ MASTERKOOL ได้ทำการพัฒนา ACTIVE PLASMA ION ที่สามารถ
ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบได้มากถึง 2,000,000 หน่วย/ลบ.ซม.

ACTIVE PLASMA ION
1
Active plasma ion
ปล่อยอนุภาคประจุบวก (H+) และลบ (O2)
2
Effect on mold and viruses

เปลือกชั้นนอกของเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสเสื่อมสภาพ สลายตัวไป

3
Ion turn into water and return to the air
สร้างโมเลกุลน้ำ (H2O) ส่งคืนกลับสู่อากาศ

แผ่นกรอง HEPA เกรด H13

สามารถดักจับเชื้อไวรัส รา แบคทีเรียเอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ
เท่ากับ 0.3 ไมครอน รวมถึงกรองฝุ่นสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%

UV กำจัดเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ ต่างๆ

ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ด้วยความยาวคลื่น 300 nm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย! 0969364628 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com