ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลงานของเรา

บริษัท บีทีวาย ฟู้ด จำกัด

ผู้ผลิตขนมไทยในนามขนมไทยบ้านทองหยอด มายาวนานมากว่า 30 ปี ขนมไทยของเราทุกชิ้นผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบทุกความประทับใจให้กับลูกค้าผ่านขนมไทยบ้านทองหยอด บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ฮาลาล จนเป็นที่เชื่อถือ

ธุรกิจลูกค้า

ผลิตและจำหน่ายขนมปัง ขนมหวานทุกชนิด

ผลงานการติดตั้ง

งานระบบ Evaporative สำหรับลดอุณหภูมิภายในพื้นที่ภายในห้องประกอบอาหาร

กลุ่ม

อาหาร

  • 77/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120