ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณกำลังพบกับปัญหากวนใจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

สนิมกัดกร่อน

ตะกรัน หินปูน

ตะใคร่น้ำ

ล้างทำความสะอาด

เปลี่ยนน้ำใน Cooling

แยงท่อ Condenser

สาเหตุของปัญหาในระบบน้ำหล่อเย็น

1. Mineral scale
Higher dissolved mineral content, i.e. Ca2+, Mg2+ hardness, and carbonate alkalinity lead to an increased formation of scale

Crystallization of CaCO3 scale

2HCO3–>
<–
CO32- + CO2 + H2O
Ca2+ + CO32-–>
<–
CaCO3(s)
Ca2+ + 2HCO3–>
<–
CaCO3(s) + CO2 + H2O
Common scales in cooling tower
  • Calcium carbonate (CaCO3)
  • Calcium sulphate (CaSO4·xH2O)
  • Calcium phosphate (Ca3PO4)
  • Magnesium carbonate (MgCO3)
  • Silicates
2. Bio-matrix
  • Biofouling + Mineral scale
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system
Bio-matrix-02
Heterogeneous nucleation
Bio-matrix-03
Nanoparticles of crystalline CaCO3 trapped inside a matrix of extracellular polymeric substances (EPS) fibers (marked by arrows)

Biological mineral deposition on biofilms

Bio-matrix-01
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system, called Bio-matrix
  • Amplification of scale deposition, corrosion, and fouling

โอโซนทำอะไรในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

ด้วยคุณสมบัติที่มีปฏิกิริยาออกซิไดซ์ที่มีความรุนแรงสูง แต่ปราศจากสารตกค้างเราจึงเอาโอโซนมาใช้ประโยชน์ดังนี้

INGREEN OZONE สำหรับ COOLING TOWER
ในระบบทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
INGREEN OZONE สำหรับ COOLING TOWER
ในระบบระบายความร้อนของเครื่องจักร
INGREEN OZONE สำหรับ EVAPORATIVE CONDENSOR
ทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ผลของการใช้ INGREEN OZONE

ก่อนใช้งานระบบโอโซน
หลังใช้งานระบบโอโซน
ก่อนใช้งานระบบโอโซน
หลังใช้งานระบบโอโซน
ผลของโอโซนต่อตะกรันที่เกิดจาก
คาร์บอลิก + แคลเซียม (CaCo3)

Ca2+ + HCO3 = CaCO3

caboric_calcuim-04
Ca2+ +  HCO3 O3+ = Ca2  +  H2O

O3+ + H2O = (. OH)2
CaCO3 + (. OH)2 = CaO + CO2