ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คุณกำลังพบกับปัญหากวนใจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

สนิมกัดกร่อน

ตะกรัน หินปูน

ตะใคร่น้ำ

ล้างทำความสะอาด

เปลี่ยนน้ำใน Cooling

แยงท่อ Condenser

สาเหตุของปัญหาในระบบน้ำหล่อเย็น

1. Mineral scale
Higher dissolved mineral content, i.e. Ca2+, Mg2+ hardness, and carbonate alkalinity lead to an increased formation of scale

Crystallization of CaCO3 scale

2HCO3–>
<–
CO32- + CO2 + H2O
Ca2+ + CO32-–>
<–
CaCO3(s)
Ca2+ + 2HCO3–>
<–
CaCO3(s) + CO2 + H2O
Common scales in cooling tower
  • Calcium carbonate (CaCO3)
  • Calcium sulphate (CaSO4·xH2O)
  • Calcium phosphate (Ca3PO4)
  • Magnesium carbonate (MgCO3)
  • Silicates
2. Bio-matrix
  • Biofouling + Mineral scale
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system
Bio-matrix-02
Heterogeneous nucleation
Bio-matrix-03
Nanoparticles of crystalline CaCO3 trapped inside a matrix of extracellular polymeric substances (EPS) fibers (marked by arrows)

Biological mineral deposition on biofilms

Bio-matrix-01
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system, called Bio-matrix
  • Amplification of scale deposition, corrosion, and fouling

โอโซนทำอะไรในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

ด้วยคุณสมบัติที่มีปฏิกิริยาออกซิไดซ์ที่มีความรุนแรงสูง แต่ปราศจากสารตกค้างเราจึงเอาโอโซนมาใช้ประโยชน์ดังนี้

INGREEN OZONE สำหรับ COOLING TOWER
ในระบบทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
INGREEN OZONE สำหรับ COOLING TOWER
ในระบบระบายความร้อนของเครื่องจักร
INGREEN OZONE สำหรับ EVAPORATIVE CONDENSOR
ทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ผลของการใช้ INGREEN OZONE

ก่อนใช้งานระบบโอโซน
หลังใช้งานระบบโอโซน
ก่อนใช้งานระบบโอโซน
หลังใช้งานระบบโอโซน
ผลของโอโซนต่อตะกรันที่เกิดจาก
คาร์บอลิก + แคลเซียม (CaCo3)

Ca2+ + HCO3 = CaCO3

caboric_calcuim-04
Ca2+ +  HCO3 O3+ = Ca2  +  H2O

O3+ + H2O = (. OH)2
CaCO3 + (. OH)2 = CaO + CO2

X