ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทำไมต้องใช้ระบบทำลมเย็น

ระบบทำลมเย็น Evaporative Cooling

ระบบทำลมเย็น คือ การนำอากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติ 35 – 40 องศาเซลเซียส มาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อว่า cooling pad โดยหลักอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง 5 – 15 องศาเซลเซียสทำให้ได้ลมเย็นไปใช้ทั้งการปรับอากาศให้บริเวณที่ต้องการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำไประบายความร้อนให้เครื่องจักรการเพื่อการประหยัดพลังงาน การปรับอากาศเพื่อโรงเรือน (Green house) หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระบบทำลมเย็นถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตรและปรศุสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย

ทำไมต้องใช้ระบบทำลมเย็น

 • ประหยัดไฟกว่าเครื่องปรับอากาศ เกือบ 10 เท่า ช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงาน
 • ประหยัดงบลงทุนในการติดตั้งระบบมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศ โดยเทียบจากพื้นที่ใช้งาน ลดงบประมาณได้ 20-30%
 • ผลิตลมเย็นไปใช้งาน โดยลดอุณหภูมิอากาศได้ 5-7 องศาเซลเซียส ทำให้รู้สึกสดชื่นมากกว่า การเติมอากาศภายนอกเข้ามาในอาคารโดยตรง
 • ช่วยลดต้นทุน ในด้านการบำรุงรักษาระบบ เพราะอุปกรณ์มีราคาที่ถูกและไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
 • ช่วยให้การไหลเวียนอากาศดีขึ้น และเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ โดยการกรองและเติมออกซิเจน
 • ช่วยลดกลิ่นสารเคมี ควัน หรือสารแขวนลอยต่างๆ ให้เจือจางและลดลงได้มากว่าระบบปรับอากาศ ประมาณ 80 % โดยพิจารณาจากการเติม fresh air ของระบบปรับอากาศจะอยู่ประมาณ 3-5 รอบต่อชั่วโมง สำหรับ ระบบทำลมเย็นจะออกแบบอยู่ประมาณ 30-40 รอบต่อชั่วโมง
 • พนักงานรู้สึกสดชื่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ทำให้อัตราการลาออกลดลง Waste loos of Product น้อยลง
 • ท่านจะได้รับบริการในด้านการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา การลงทุนและจุดคุ้มทุน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนจะตัดสินใจลงทุน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสาร CFC ที่ทำรายชั้นโอโซน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอ ISO-14001 หรือ ที่มี ISO ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็ได้เช่นกัน

จุดเด่นและสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วๆ ไป

 • ออกแบบและติดตั้งได้ทุกสภาพอาคาร ทุกรูปแบบ และสามารถปรับปรุงระบบระบายอากาศเดิมที่มีอยู่ ร่วมกับระบบ Evaporative ใหม่ ทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างมาก
 • เราสามารถออกแบบระบบน้ำให้เป็นแบบศูนย์รวม Centralized control of Water system ทำให้ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทนทานกว่าแบบสำเร็จรูป ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อยๆ ใช้จนลืม
 • เราสามารถออกแบบและติดตั้งระบบทำน้ำเย็นขนาดเล็ก ซึ่งมีราคาถูก และประหยัดพลังงาน และสามารถลดอุณหภูมิน้ำลงตามต้องการ ปกติจะตั้งค่าไว้ที่ 18 – 20°C (อุณหภูมิน้ำปกติ 28 – 30°C) จึงทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงได้ 7 – 10 °C แต่ในการณีที่ไม่มีระบบทำน้ำเย็น อูณหภูมิของอากาศจะลดลงได้ 5 – 6 °C
 • เราเป็นผู้ให้บริการหลากหลายระบบ มีความชำนาญงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และด้านการประหยัดพลังงาน ดังนั้นงานแต่ละโครงการท่านจะได้รับบริการที่ ดีมีมาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล ตอบโจทย์อย่างแน่นอน
 • สามารถออกแบบตัวเครื่องรุ่นพิเศษ ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถออกแบบให้มีขนาดใหญ่โตได้ตามต้องการ
 • เราสามารถออกแบบเป็นลักษณะโรงเรือน ฟาร์ม หรืออกแบบเป็นลักษณะ ติดผนังอาคารสำหรับการผลิตสิ่งทอหรือเส้นใยได้

Leave A Comment

X