ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำไมต้องใช้ระบบทำลมเย็น

ระบบทำลมเย็น Evaporative Cooling

ระบบทำลมเย็น คือ การนำอากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติ 35 – 40 องศาเซลเซียส มาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อว่า cooling pad โดยหลักอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง 5 – 15 องศาเซลเซียสทำให้ได้ลมเย็นไปใช้ทั้งการปรับอากาศให้บริเวณที่ต้องการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำไประบายความร้อนให้เครื่องจักรการเพื่อการประหยัดพลังงาน การปรับอากาศเพื่อโรงเรือน (Green house) หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระบบทำลมเย็นถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตรและปรศุสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย

ทำไมต้องใช้ระบบทำลมเย็น

 • ประหยัดไฟกว่าเครื่องปรับอากาศ เกือบ 10 เท่า ช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงาน
 • ประหยัดงบลงทุนในการติดตั้งระบบมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศ โดยเทียบจากพื้นที่ใช้งาน ลดงบประมาณได้ 20-30%
 • ผลิตลมเย็นไปใช้งาน โดยลดอุณหภูมิอากาศได้ 5-7 องศาเซลเซียส ทำให้รู้สึกสดชื่นมากกว่า การเติมอากาศภายนอกเข้ามาในอาคารโดยตรง
 • ช่วยลดต้นทุน ในด้านการบำรุงรักษาระบบ เพราะอุปกรณ์มีราคาที่ถูกและไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
 • ช่วยให้การไหลเวียนอากาศดีขึ้น และเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ โดยการกรองและเติมออกซิเจน
 • ช่วยลดกลิ่นสารเคมี ควัน หรือสารแขวนลอยต่างๆ ให้เจือจางและลดลงได้มากว่าระบบปรับอากาศ ประมาณ 80 % โดยพิจารณาจากการเติม fresh air ของระบบปรับอากาศจะอยู่ประมาณ 3-5 รอบต่อชั่วโมง สำหรับ ระบบทำลมเย็นจะออกแบบอยู่ประมาณ 30-40 รอบต่อชั่วโมง
 • พนักงานรู้สึกสดชื่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ทำให้อัตราการลาออกลดลง Waste loos of Product น้อยลง
 • ท่านจะได้รับบริการในด้านการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา การลงทุนและจุดคุ้มทุน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนจะตัดสินใจลงทุน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสาร CFC ที่ทำรายชั้นโอโซน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอ ISO-14001 หรือ ที่มี ISO ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็ได้เช่นกัน

จุดเด่นและสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วๆ ไป

 • ออกแบบและติดตั้งได้ทุกสภาพอาคาร ทุกรูปแบบ และสามารถปรับปรุงระบบระบายอากาศเดิมที่มีอยู่ ร่วมกับระบบ Evaporative ใหม่ ทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างมาก
 • เราสามารถออกแบบระบบน้ำให้เป็นแบบศูนย์รวม Centralized control of Water system ทำให้ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทนทานกว่าแบบสำเร็จรูป ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อยๆ ใช้จนลืม
 • เราสามารถออกแบบและติดตั้งระบบทำน้ำเย็นขนาดเล็ก ซึ่งมีราคาถูก และประหยัดพลังงาน และสามารถลดอุณหภูมิน้ำลงตามต้องการ ปกติจะตั้งค่าไว้ที่ 18 – 20°C (อุณหภูมิน้ำปกติ 28 – 30°C) จึงทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงได้ 7 – 10 °C แต่ในการณีที่ไม่มีระบบทำน้ำเย็น อูณหภูมิของอากาศจะลดลงได้ 5 – 6 °C
 • เราเป็นผู้ให้บริการหลากหลายระบบ มีความชำนาญงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และด้านการประหยัดพลังงาน ดังนั้นงานแต่ละโครงการท่านจะได้รับบริการที่ ดีมีมาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล ตอบโจทย์อย่างแน่นอน
 • สามารถออกแบบตัวเครื่องรุ่นพิเศษ ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถออกแบบให้มีขนาดใหญ่โตได้ตามต้องการ
 • เราสามารถออกแบบเป็นลักษณะโรงเรือน ฟาร์ม หรืออกแบบเป็นลักษณะ ติดผนังอาคารสำหรับการผลิตสิ่งทอหรือเส้นใยได้

Leave A Comment