ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7 วิธีป้องกันอันตรายจากความร้อน

ความร้อนถือว่าเป็นพลังงานที่มีประโยชน์มากในหลายกิจกรรมของมนุษย์ แต่ถึงแม้ว่าความร้อนจะมีประโยชน์มากมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งความร้อนก็มีอันตรายเหมือนกัน ในวันนี้ทาง INGREEN จะพาทุกท่านไปเรียนรู้อันตรายที่เกิดจากความร้อนกัน

ความร้อนมี 2ประเภท
1.ความร้อนแห้ง จัดว่าเป็นความร้อนที่แผ่รังสีความร้อนออกมา ซึ่งมักจะพบได้ในกิจการอุตสาหกรรม
2.ความร้อนชื้น เกิดจากความร้อนที่มีไอน้ำ

อันตรายจากความร้อน
  • การทำให้เกิดร่างกายขาดน้ำ เมื่อคนเราทำงานในสถานที่ที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานานๆ เราจะมีอาการกระหายน้ำ ผิวหนังเริ่มแห้ง อุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มสูงขึ้น จะอาจจะเป็นลมหรือเสียชีวิตได้ ฉะนั้น ต้องดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
  • เป็นตะคริวจากความร้อน หากผู้ปฏิบัติงานได้รับความร้อนมากเกินไปจากการทำงาน ร่างกายจะสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อเสียการควบคุม เป็นตะคริวขึ้นได้ โดยเฉพาะถ้ากำลังปฏิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร ยิ่งเป็นอันตรายได้
  • การเป็นลม ซึ่งเกิดจากร่างกายของเราได้รับความร้อนสูง ทำให้สูญเสียน้ำ จนหมดสติได้ แล้วยิ่งถ้าหมดสติในระหว่างควบคุมเครื่องจักร อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
7วิธีป้องกันอันตรายจากความร้อน
การป้องกันอันตรายจากความร้อน
  • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณหรืออาการที่จะนำไปสู่การเจ็บป่ วยเนื่องจากความร้อน
  • ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับความร้อนหรือแดงแดดโดยตรง
  • ดื่มน้ำมากๆ และบ่อยๆ ก่อนที่จะรู้สึกกระหาย
  • หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน
  • สวมเสือผ้าที่มีนำหนักเบา ใสแบบหลวมๆ มีสีอ่อน
  • หลีกเลี่ยงให้บุคคลที่มีสุภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เช่น มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นหวัด และมีไข้
  • มีการระบายอากาศที่ดีและลดความชื้นในอากาศ

Leave A Comment