ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

Evaporative แลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนจากอากาศในระหว่างกระบวนการระเหยเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

ในการทำงานปั๊มน้ำจะหมุนเวียนน้ำจากที่เก็บไปยังด้านบนของแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เพื่อให้เปียกตลอดเวลา พัดลมที่ทำงานอยู่ทำให้อากาศร้อนภายนอกถูกดึงเข้าไปในเครื่องทำความเย็นผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เมื่ออากาศแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่เปียกน้ำบางส่วนจะถูกทำให้ระเหย มันคือการระเหยที่เรียกว่า “Latent Heat of Evaporation” ที่ทำให้อากาศเย็นลง

EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

Evaporative เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยที่ทันสมัยมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเองและรวมเอาเครื่องฆ่าเชื้อ “OZONE” ที่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย อากาศเย็นจะถูกส่งโดยพัดลมระบายความร้อนไปยังพื้นที่ทำงานผ่านระบบท่ออากาศไปยังที่ที่ต้องการ

  1. อากาศเย็นถูกผลิตและส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  2. อากาศที่ร้อนและปนเปื้อนจะถูกผลักหรือระบายออกอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ระบบระบายความร้อนแบบเปิด (Open Space Cooling System)
  1. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ 5 – 15 องศา
  2. มีความยืดหยุ่นปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของแต่ละพื้นที่ได้
  3. เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์
  4. ประหยัดพลังงานกว่าระบบแอร์

Leave A Comment