ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

Evaporative แลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนจากอากาศในระหว่างกระบวนการระเหยเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

ในการทำงานปั๊มน้ำจะหมุนเวียนน้ำจากที่เก็บไปยังด้านบนของแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เพื่อให้เปียกตลอดเวลา พัดลมที่ทำงานอยู่ทำให้อากาศร้อนภายนอกถูกดึงเข้าไปในเครื่องทำความเย็นผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เมื่ออากาศแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่เปียกน้ำบางส่วนจะถูกทำให้ระเหย มันคือการระเหยที่เรียกว่า “Latent Heat of Evaporation” ที่ทำให้อากาศเย็นลง

EVAPORATIVE COOLING แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

Evaporative เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระเหยที่ทันสมัยมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเองและรวมเอาเครื่องฆ่าเชื้อ “OZONE” ที่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย อากาศเย็นจะถูกส่งโดยพัดลมระบายความร้อนไปยังพื้นที่ทำงานผ่านระบบท่ออากาศไปยังที่ที่ต้องการ

  1. อากาศเย็นถูกผลิตและส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  2. อากาศที่ร้อนและปนเปื้อนจะถูกผลักหรือระบายออกอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ระบบระบายความร้อนแบบเปิด (Open Space Cooling System)
  1. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ 5 – 15 องศา
  2. มีความยืดหยุ่นปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของแต่ละพื้นที่ได้
  3. เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์
  4. ประหยัดพลังงานกว่าระบบแอร์

Leave A Comment

X