ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพคนงานที่ทำงานในที่ร้อน

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพคนงานที่ทำงานในที่ร้อน

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพคนงานที่ทำงานในที่ร้อน
โดยปกติมนุษย์จะมีอุณหภูมิของร่างกายอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียสหรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อร่างกายได้รับความร้อน หรือสร้างความร้อนขึ้นจึงต้องถ่ายเทความร้อนออกไป เพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกายหากร่างกายไม่สามารถรักษา สมดุลของระบบควบคุมความร้อนได้ จะ ทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติหรืออาการเจ็บป่วยซึ่ง ลักษณะอาการและความ เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

Leave A Comment